TÜBÜLER EKSTERNAL FİKSATÖR ROD-PİN KLEMP

CARBON DIAMETER (mm)
A600 11 006 0002 5
A600 11 014 0002 8
A600 11 010 0002 10

Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir