TÜBÜLER EKSTERNAL FİKSATÖR ROD-ROD KLEMP

CARBON DIAMETER (mm)
A600 11 006 0001 5
A600 11 014 0001 8
A600 11 010 0001 10

Cevap Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir